REGULAMIN

 

Sklep internetowy www.donadekoracje.pl  prowadzony jest przez firmę:  Donata Konieczna Dona Dekoracje ul. Czwartaków 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski  NIP: 622-225-31-53, REGON 302-083-357. Adres korespondencyjny: ul. Czwartaków 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  Kontakt: +48 501-20-80-21, adres e-mail: sklep@donadekoracje.pl  Konto Bankowe:  ING 50-1050-1201-1000-0097-4138-2445  „Sprzedawcą”.

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Sklep DonaDekoracje, pod adresem internetowym www.donadekoracje.pl  zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Klientem”.

§1 Postanowienia ogólne

 1.1. Sklep zajmuje się sprzedażą ozdób i dekoracji z drewna, wikliny, ceramiki, tkanin, szkła i metalu.

 1.2. Sklep prowadzi również sprzedaż „Rękodzieł” czyli ręcznie wykonywanych ozdób takich jak: wianki, świeczniki, ozdobne drzewka w doniczkach, ceramika - ręcznie formowana w pracowniach ceramicznych, pudełka wykonane techniką decoupage oraz ręcznie szyte maskotki czy maskotki robione na szydełku.

 1.3. Każde rękodzieło jest nieszablonowe i niepowtarzalne. Każda kolejna sztuka może się nieznacznie różnić od poprzedniej pomimo zastosowania identycznych materiałów czy technik wykonania takich jak pomalowanie czy ozdabianie.  Nie ma możliwości wykonania dwóch identycznych w 100% rękodzieł dlatego rękodzieło które otrzyma Klient, może delikatnie różnić się od produktu przedstawionego na zdjęciu.

1.4.Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 

1.5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

1.6. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

1.7. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy towarów do miejsca przeznaczenia na terenie Polski.

1.8. Ilość i rodzaj produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

1.9. Każdy produkt zakupiony w sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

1.10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony Sklepu w sposób zgodny z prawem, nienaruszający dobra osobiste i prawa autorskie osób trzecich.

1.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym bądź wynikającym ze słabej infrastruktury telekomunikacyjnej.

1.12. Sklep zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na zasadach  wskazanych w polityce prywatności sklepu  i określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Zawarcie umowy sprzedaży. Składanie zamówień.

2.1. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i  inne jednostki posiadające zdolność do czynności prawnych.

2.2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy www.donadekoracje.pl  czynny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały ten czas możliwe jest składanie zamówień.

2.3. Zamówienie może składać zarówno osoba posiadająca indywidualne konto na stronie sklepu jak i nowe osoby nie posiadająca takiego konta.

2.4. Rejestracja klienta jest dobrowolna i bezpłatna  i następuje poprzez zostawienie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Po poprawnie dokonanej rejestracji Klient otrzyma e-mail potwierdzający utworzenie konta w sklepie. Klient podczas rejestracji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. 

2.5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkty, które zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.  Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

2.6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do” koszyka” wybrane przez siebie produkty, podać swoje dane osobowe, określić adres dostawy, a następnie wskazać opcję dostawy i formę płatności oraz zaakceptować warunki świadczenia usług.

2.7.Klient na stronie sklepu internetowego, w trakcie składania zamówienia jest informowany o łącznej cenie zamówienia, w tym o kosztach dostawy i innych kosztach dodatkowych związanych z realizacją zamówienia.

2.8.Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail o treści „Sklep Dona Dekoracje, Potwierdzenie zamówienia. ” na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2.9.W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

2.10.Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie. Klient otrzymuje maila o treści           „ Sklep Dona Dekoracje, przygotowanie w toku”

2.11. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu.  Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu płatności informuje o tym fakcie Klienta poprzez przesłanie wiadomości e-mail o treści „Sklep Dona Dekoracje, płatność przyjęta”

2.12. Zamówienia przygotowywane są do wysłania przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast w dni wolne od pracy zamówienia przygotowywane są do wysłania następnego dnia po dniu wolnym.

2.13. Zakupiony towar wysyłany jest wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Faktura może być za zgodą Klienta wysyłana w formie elektronicznej.

2.14.Sklep donadekoracje.pl realizuje zamówienia tylko na terenie Polski .

2.15.Wysyłka towaru odbywa się tylko w dni robocze - od poniedziałku do piątku. W momencie wysłania przesyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail o treści „Sklep Dona Dekoracje, Twoje zamówienie zostało wysłane”

2.16.W procesie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Donata Konieczna Dona Dekoracje w celu realizacji zamówienia. Brak zgody, będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe klienta jest: Donata Konieczna Dona Dekoracje, ul. Czwartaków 4A, 63-400 Ostrów Wlkp.

2.17.Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych  osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2.18.Sprzedawca zobowiązany jest do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez klienta oraz dołożenia wszelkich starań przy udzielaniu informacji Klientom.

§3 Formy płatności.

3.1. Formę płatności Klient wybiera w procesie zamawiania towaru. Klient ma do wyboru 3 formy płatności:

a) szybka płatność on-line realizowana za pośrednictwem platformy:  Autopay S.A. - płatność realizowana jest od razu po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

b) płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy,  czyli przedpłata na rachunek bankowy: Donata Konieczna Dona Dekoracje, ul. Czwartaków 4A 63-400 Ostrów Wielkopolski, nr konta: 50-1050-1201-1000-0097-4138-2445

Klient dokonuje płatności w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w sklepie. Po tym czasie, zamówienie zostaje anulowane jako nieopłacone.

W przypadku płatności z konta zagranicznego, numer naszego konta jest następujący: SWIFT/BIC: INGBPLPW,                    IBAN: PL50-1050-1201-1000-0097-4138-2445,

c) płatność gotówką – Klient reguluje należną kwotę w momencie odbierania zamówienia w siedzibie firmy. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku zakupu towarów dostępnych "na zamówienie”.

3.2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

3.3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient, koszt przesyłki uzależniony jest od wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.

3.4. W procesie zamówienia Klient może wybrać za dodatkową opłatą opcję zapakowania produktu w formie prezentu. 

§4 Warunki dostawy.

4.1. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub po otrzymaniu informacji o prawidłowo wykonanym szybkim przelewie za pośrednictwem platformy: Autopay S.A.

4.2. NIE WYSYŁAMY PACZEK ZA POBRANIEM - mieliśmy bardzo dużo przypadków nie obierania takich przesyłek i nie płacenia za nie!

4.3 Dostawy realizowane są na kilka sposobów:

a) poprzez odbiór paczki z punktu ORLEN Paczka. Koszt dostawy: 11 zł. brutto. Czas dostawy przesyłki do punktu klienta: do 3 dni robocze licząc od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

Usługa ORLEN Paczka obsługiwana jest przez firmę: RUCH S.A z siedzibą przy ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa,zarejestrowana pod numerem KRS 0000020446 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-02-50-475, Regon 01106358

b) poprzez odbiór paczki z Paczkomatu InPost. Koszt dostawy: 15 zł. brutto. Czas dostawy przesyłki do paczkomatu klienta : 2 dni robocze licząc od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

Paczkomaty obsługiwane są przez firmę: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP 679289506

c) za pomocą firmy kurierskiej Pocztex. Koszt dostawy wynosi: 18 zł. brutto. Czas dostawy: 3 dni robocze licząc od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

Przesyłki obsługiwane są przez firmę: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON 010684960.

d) za pomocą firmy kurierskiej FedEx. Koszt dostawy wynosi: 20 zł. brutto. Czas dostawy: 4 dni robocze licząc od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

Przesyłki obsługiwane są przez firmę: FedEx Express Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000357766, NIP 6342750606.

e) za pomocą firmy kurierskiej DPD. Koszt dostawy wynosi: 20 zł. brutto. Czas dostawy: 2 dni robocze licząc od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

Przesyłki obsługiwane są przez firmę: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028368, NIP: 5260204110.

f) za pomocą firmy kurierskiej DHL. Koszt dostawy wynosi: 23 zł. brutto. Czas dostawy: 4 dni robocze licząc od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

Przesyłki obsługiwane są przez firmę: DHL Parcel Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631916, NIP: 9512417713, REGON 365170883.

g) poprzez odbiór osobisty. Koszt dostawy: 0 zł. Gdy Klient wybrał płatność przy odbiorze, Sprzedawca przygotowuje towar od ręki i informuje sms-em o możliwości odbioru. Gdy Klient wybrał płatność na konto, wtedy Sprzedawca przygotowuje towar po zaksięgowaniu płatności na koncie i informuje sms-em o możliwości odbioru. Odbiór towaru następuje w siedzibie firmy w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Czwartaków 4A . Dzień i godzinę odbioru ustalamy indywidualnie.

4.4. Jeżeli złożone zamówienie obejmuje produkty o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych produktów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia lub według indywidualnych ustaleń.

4.5. W przypadku dokonania zakupu produktu „na zamówienie”, czas oczekiwania na wykonania rękodzieła podany jest w opisie konkretnego produktu. Czas wykonania liczony jest od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Po tym czasie produkt zostanie wysłany zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

§5 Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionych produktów

5.1.W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Klient w tym celu powinien wysłać „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”  na adres: sklep@donadekoracje.pl lub listownie na adres firmy: Donata Konieczna Dona Dekoracje ul. Czwartaków 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski .

5.2.Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie została zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Klienta w stopniu większym niż wynikającym ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

5.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.4. Koszt zwrotnej przesyłki do sklepu ponosi Klient.

5.5.Klient ma obowiązek niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sklepowi. Towar powinien być należycie zapakowany aby zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniami. Za datę zwrotu liczy się datę nadania przesyłki zwrotnej do Sklepu.  

5.6.Sklep ma obowiązek niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwróconych produktów zwrócić Klientowi poniesione przez niego koszty produktu. Klient pokrywa koszt pierwszej dostawy oraz koszt przesyłki zwrotnej.  Sklep dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. 

5.7.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta czyli w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb.

5.8 Jeżeli Klient nie odbierze paczki i firma kurierska obciąży Sklep kosztami zwrotu nieodebranej paczki, koszt ten zostanie przerzucony na klienta. W takim przypadku, od kwoty wpłaconej przez klienta na nasze konto, zostanie odjęty koszt paczki do klienta i koszt paczki od klienta. 

§6  Reklamacje

6.1.Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  określa zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wobec Klienta będącego Konsumentem. 

6.2.Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. 

6.3. Towary ręcznie wykonywane tzw. Rękodzieła mogą się nieznacznie różnić od siebie pomimo zastosowania identycznych materiałów czy technik wykonania. Minimalne różnice między rękodziełem przedstawionym na zdjęciu a rękodziełem otrzymanym w przesyłce, nie mogą być podstawą reklamacji.

6.4.Różnice produktów w szczególności dotyczące kolorów i ich odcieni, które mogą wynikać z różnych ustawień monitora komputera nie podlegają reklamacji.

6.5. W przypadku USZKODZENIA PACZKI DOSTARCZONEJ PRZEZ KURIERA (co może oznaczać uszkodzenie towaru znajdującego się w środku) Klient ma prawo odmówić jej przyjęcia i zgłosić kurierowi żądanie sporządzenia protokołu uszkodzenia. Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego w obecności kuriera.

6.6 W przypadku USZKODZENIA PACZKI WYJĘTEJ Z PACZKOMATU INPOST (co może oznaczać uszkodzenie towaru znajdującego się w środku) Klient powinien natychmiast:

a) wybrać na paczkomacie opcję: „Mam uwagi do paczki”

b) wybrać odpowiedz: TAK na pytanie: „Czy chcesz zwrócić paczkę?”

c) ponownie umieścić paczkę w skrytce. W tym momencie na e-mail Klienta wysłany zostaje formularz reklamacyjny

d) Klient zobowiązany jest wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz reklamacyjny w ciągu 14 dni.

6.7 W przypadku stwierdzenia przez Klienta USZKODZENIA PRZESYŁKI PACZKOMATOWEJ INPOST DOPIERO PO JEJ OTWARCIU konieczne jest sporządzenie protokołu szkody w placówce InPost i w tym celu Klient musi dostarczyć całą przesyłkę (towar+paczkę+paragon) do placówki InPost nie później niż w terminie 7 dni od daty odebranie przesyłki w celu sporządzenia przez pracownika InPost protokołu szkody. Następnie Klient zgłasza reklamację na formularzu dołączając protokół szkody oraz paragon.

Listę Placówek InPost sporządzających protokoły szkody można znaleźć na: https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-punkt-inpost wybierając na dole dokument pdf : LISTA ODDZIAŁÓW INPOST.

6.8 W przypadku USZKODZENIA PRZESYŁKI ORLEN PACZKA  Klient wnosi reklamację na formularzu reklamacyjnym RUCH S.A dostępnym na https://www.orlenpaczka.pl/reklamacje/, pisemnie w Punkcie, elektronicznie przez Stronę WWW, lub ustnie do protokołu w Punkcie RUCH S.A. W tym  ostatnim przypadku Klient musi dostarczyć całą przesyłkę (towar+paczkę+paragon) do placówki RUCH S.A nie później niż w terminie 7 dni od daty odebranie przesyłki.

6.9.W przypadku niezgodności towaru z umową, klient zawiadamia sklep mailowo lub listownie o zaistniałym problemie. Prosimy określić co się nie zgadza, załączyć zdjęcia oraz prosimy określić swoje oczekiwania (wymienić na inny towar, zwrot pieniędzy).  Reklamację należy przesłać na adres e-mail: sklep@donadekoracje.pl lub na adres korespondencyjny: Sklep Dona Dekoracje ul. Czwartaków 4A 63-400 Ostów Wlkp.

6.10.Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez klienta adres. Nierozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. 

6.10.W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep wymieni produkt na pełnowartościowy lub w przypadku braku takiej możliwości zwróci równowartość reklamowanego produktu na konto Klienta, w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Sklep  pokrywa koszty odbioru oraz wymiany wadliwego produktu. 

6.11.Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

6.12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych (dotyczy usług: newsletter lub rejestracja konta klienta)  Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@donadekoracje.pl lub wysyłając na adres firmy: Donata Konieczna Dona Dekoracje ul. Czwartaków 4A 63-400 Ostrów Wielkopolski

6.13. W zgłoszeniu reklamacyjnym  Usług Elektronicznych (dotyczy usług: newsletter lub rejestracja konta klienta) należy podać jak najwięcej danych dotyczących przedmiotu reklamacji i okoliczności ich wystąpienia, co ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpłynięcia zgłoszenia na adres firmy bądź otrzymania wiadomości e-mail drogą elektroniczną na adres sklep@donadekoracje.pl

6.14. Wypowiedzenie umowy Usługi Elektronicznej (dotyczy usług: newsletter lub rejestracja konta klienta) Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Użytkownik, który dokonał rejestracji w sklepie może rozwiązać umowę świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie żądania usunięcia konta. Administrator sklepu zobowiązuje się dokonać usunięcia konta klienta w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia.

§7 Polityka Prywatności

7.1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu. 

7.2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient postanowi jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować jego zamówienia. W każdej chwili Klient ma prawo do aktualizacji (również samodzielnie) lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

7.3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7.4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym  ich wykorzystaniem.

7.5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

7.6. Nazwa sklepu internetowego www.donadekoracje.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

§8 Postanowienia końcowe

8.1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

8.2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce - Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

8.4. Niniejszy Regulamin sklepu www.donadekoracje.pl obowiązuje od dnia 02.07.2021 roku.